Home

ENGLISH VERSION BELOW

Polska Szkoła Wita 

Rok szkolny 2018/2019

Serdecznie witamy na stronie internetowej Polskiej Szkoly im. Kazimierza Gzowskiego w Kitchener.

Nasza Polska Szkola istnieje 125 lat jest najstarszą, działającą nieprzerwanie, szkołą języka polskiego na terenie Kanady.

Szkoła działa w ramach sponsorowanego przez Ontario Ministry of Education  International Languages Program i należy do Waterloo Catholic District School Board.  Bezpośredni nadzór nad szkołą  pełni St. Louis Adult Learning & Continuing Education Centres.

Celem Polskiej Szkoły im. K. Gzowskiego jest nauka języka polskiego, a poprzez nią przybliżanie uczniom polskich tradycji, zapoznawanie z elementami polskiej historii i geografii.  Chcemy, żeby uczniowie polubili polską mowę, żeby sobotnie zajęcia były dla nich ciekawym przeżyciem, a zdobyta wiedza, została wykorzystana jak najlepiej: w podróżach, w kontaktach z rodziną, z rówieśnikami, a także w przyszłym życiu zawodowym.

Do szkoły mogą uczęszczać dzieci w wieku od 4 do 14 lat.  Uczniowie umieszczani są w klasach zgodnie z ich wiekiem.

Zajęcia szkolne odbywają się w soboty.  Trwają od godz. 9:00 do 11:30.  Przerwa dla uczniów klas I – VIII:  godz. 10:15 – 10:30.

Spotkanie z nauczycielkami – Meet and Greet 8 września w godz. 9:00-11:30 w sali
gimnastycznej St. John School przy 99 Strange Street w Kitchener

Rozpoczęcie roku szkolnego i pierwsze zajęcia 15 września godz. 9:00 -11:30

Informujemy, że zapisy na rok szkolny 2018/2019 odbywają sie tylko drogą
elektroniczną. Aplikacje dostępne na stronie internetowej St. Louis Adult Education
Centres pod zakładką International Languages – Polish School Kitchener

i FB Parent’s Committee of the Polish School in Kitchener
bezpośredni link do rejestracji

“Kształcimy młodych ludzi, dumnych ze swego pochodzenia, kultury i tradycji”

School Enrollment for 2018/2019 has begun!

Welcome on Sir Casimir Gzowski Polish School website.

Sir Casmir Gzowski Polish School was founded in 1894. It is the oldest and longest running Polish Language School in Canada.

The Polish School is one of the many language schools that are under the umbrella of the Ontario Ministry of Education’s International Languages Program, which operates in conjunction with the Waterloo Catholic District School Board, and under the supervision of St. Louis Adult Learning & Continuing Education Centres.

The goal of the Sir Casmir Gzowski Polish School is to teach the Polish language, through the teaching of Polish traditions, and introducing its vast history and geography.  Our goal as educators is for the children to love the Polish language, for the Saturday classes to be an exciting experience, and for the knowledge they acquire to be used in many wonderful ways: travel, communication with family, peers, and their future careers.

Every child between the ages of 4-14 is eligible to enrol at Polish School. The grade they are enrolled in corresponds with their age.

Instruction time takes place between 9:00am-11:30am every Saturday morning.

Recess takes place between 10:15-10:30am for grades 1-8.

Online registration is open throughout the school year, new students are welcome.
We welcome kids from age 4 to 14, to our polish language lessons.

Meet and Greet September 8th 9:00am – 11:30am in the gym at St. John School, 99 Strange Street, Kitchener

First classes September 15th 9:00 -11:30 at St. John School, 99 Strange Street, Kitchener

Registration for the academic year 2018/2019 are only online, at the website of St. Louis Adult Education
Centre, under International Languages – Polish School Kitchener

direct registration link

Additional information:
Manager program: Lilianna.Sosnowski@wcdsb.ca
Lilianna Sosnowski tel. 519-745-1201 ext.221

Site Supervisor: Joanna Machnik

Joanna.Machnik@wcdsb.ca

Key Instructor:Ewelina Rybczak

Ewelina.Rybczak@wcdsb.ca

“Educating youth, to be proud of their Polish heritage, culture, and traditions”

Our Mission is to educate youth, who are proud of their Polish heritage, who wish to develop fluent communication skills in the Polish language, and learn about the history, culture and traditions of their parents and grandparents. We fully appreciate the richness and diversity of Canada’s multicultural society and want to pass on the Polish culture to our students so they can continue to strengthen the multicultural fabric of Canadian society, which will enrich them in playing an important role in the social and professional life in Canada.