O Nas

Nauczyciele

grono-pedagogiczne-450

Grono pedagogiczne naszej szkoły stanowią nauczycielki wykształcone, pracujące w przeszłości w Polsce i mające również wiele lat doświadczeń w pracy w naszej szkole.

Nasze Działania

Pragniemy, aby nasi uczniowie nauczyli się języka polskiego, poznawali historię, geografię, tradycje i obyczaje kraju swoich rodziców i dziadków. Dbamy  również aby kształtowali umiejętność pisania, czytania i wypowiadania się w języku polskim, oraz rozwijali swoją wiedzę literacką.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, włączają się do organizawania przedstawień, koncertów, uczestniczą w konkursach organizowanych przez szkołę oraz inne organizacje polonijne jak:

Fundacja im. Wł. Reymonta w Kanadzie (konkurs recytatorski),

Fundacja im. A Mickiewicza (konkurs pisemny),

czy Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie.

Szkoła nasza nie tylko uczy mówić, czytać i pisać  po polsku. Tu uczymy się kultury, tradycji polskich, patriotyzmu, szacunku dla innych i poszanowania czyjejś własności.

Hasłem, którym kieruje się Nasza Szkoła, organizując rocznicowe imprezy są słowa św. Jana Pawła II

Szkoła to poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”. 

Wierzymy, że wszystko zaczyna się w rodzinie – chęć mówienia po polsku, zachowanie polskiej kultury i tradycji.  A my jako szkoła pamiętamy, żeby oprócz nauki języka polskiego uczyć radości z bycia Polakiem, szacunku do polskiego dziedzictwa, szacunku do innych narodowaści, kultur i języków.

Leave a Reply