JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA POLSKIEGO

English version Below

Mowa

– Jak najwięcej i najczęściej rozmawiać z dzieckiem po polsku.

– Zachęcać dziecko do częstych rozmów telefonicznych z rodziną mieszkającą w Polsce.

– Umożliwiać dziecku oglądanie polskich filmów, czy słuchanie polskich nagrań.

– Chwalić dziecko, że potrafi mówić po polsku i podkreślać wynikające z tego korzyści.

Czytanie

– Często czytać wspólnie z dzieckiem proste teksty, komiksy, czy książki dostosowane do poziomu dziecka. 

– Poprzez pytania i odpowiedzi pomagać dziecku zrozumieć przeczytany tekst.

– Podczas przygotowywania prac do szkoły kanadyjskiej, sięgać po materiały w języku polskim, aby dziecko

  zrozumiało korzyści płynące ze znajomości wielu języków.

– Chwalić dziecko za to, że potrafi czytać po polsku.

Pisanie

– Pisać z dzieckiem krótkie listy do rodziny.

– Prowadzić z dzieckiem codzienną korespondencję w języku polskim (np. “Wracam o 5”, “Dzwonił Tomek”)

– Sprawdzać prace pisemne dziecka zwracając uwagę na poprawność gramatyczną i ortograficzną.

– Zakupić dziecku słownik ortograficzny i słownik języka polskiego.

– Chwalić dziecko za samodzielne pisanie w języku polskim.

HOW TO HELP YOUR CHILD LEARN THE POLISH LANGUAGE:

Speaking:

-Talk often with your children in Polish;

– Encourage telephone conversations in Polish with other relatives (in Canada and Poland);

– Encourage children to watch Polish television, or to listen to Polish radio and music;

– Offer praise and support to your child for speaking Polish.

Reading:

– Read often with your child simple texts, picture books, comics- books at the level of your child’s knowledge;

-Help your child understand the text being read with questions and answers;

– While preparing for English school, use some Polish materials, to help your child strengthen and utilize both

   languages;

– Offer praise and support to your child for reading in Polish.

Writing:

– Write short letters with your child to other family members;

– Write short notes to your child in Polish (“I will return at 5:00”, “Tom phoned”- in Polish);

– Revise your child’s work, focusing on grammatical and orthographical mistakes;

– Buy a Polish-English dictionary and orthography book;

– Praise and support the child that they are writing in Polish.